16 thg 6, 2020

VERSION 1.0.11.1971 | MY TALKING TOM FRIENDS MOD FULL

VERSION 1.0.11.1971 | MY TALKING TOM FRIENDS MOD FULL

  • LOẠI FILE: APK
  • KÍCH THƯỚC: 90.7 MB
  • ĐÁM MÂY: Files.pw
  • TÊN FILE: MY TALKING TOM FRIENDS 1.0.11.1971
  • NGÀY UPDATE: 17/6/2020
  • PHIÊN BẢN: 1.0.11.1971
  • GHI CHÚ: Đã được mod full tất cả các tài nguyên và trang bị, chỉ cần tải file apk về và cài đặt vào máy là có thể chơi được ngay.

----- VIDEO TEST GAME ------