20 thg 6, 2020

VERSION 4.9 | ZOMBIE CASTAWAYS MOD FULL

VERSION 4.9 | ZOMBIE CASTAWAYS MOD FULL

  • LOẠI FILE: APK
  • KÍCH THƯỚC: 155 MB
  • ĐÁM MÂY: Files.pw
  • TÊN FILE: ZOMBIE CASTAWAYS MOD FULL
  • NGÀY UPDATE: 20/6/2020
  • PHIÊN BẢN: VERSION 4.9
  • GHI CHÚ: Đã được mod full tất cả các tài nguyên và trang bị, chỉ cần tải file apk về và cài đặt vào máy là có thể chơi được ngay.

----- VIDEO TEST GAME ------