HƯỚNG DẪN TẢI GTA SA LITE MOD ZOMBIE V3 TERBARU 2023

GTA SA MOD ZOMBIE V3.0 ● CATATAN - JIKA PILIH NEW GAME MAKA SEMUA ZOMBIE AKAN MENYERANG - JIKA PILIH LOAD GAME/RESUME ZOMBIE TIDAK AKAN MENYERANG Pilih apk Sesuai Jenis OS/Versi Android ! v2.10 OS/Versi Android 7-13 https://sfile.mobi/1qxw32EP7uU7 v2.00 OS/Versi Android 7-11 https://sfile.mobi/CntRkAvYY07 v1.08 OS/Versi Android 4-6 https://sfile.mobi/G4tTmPSAgg7 ● Pilih data Salah Satu Sesuai Jenis GPU HP ! Adreno: https://modsfire.com/l4HEjG09k2MPwul Mali: https://modsfire.com/3MbXmZ1cFee355h PowerVR: https://modsfire.com/398JRiLbl508KH7 ● SIZE 400 MB ● FULL SIZE 1,3 GB

Đăng nhận xét

Mẹo: Để nhận thông báo khi có người trả lời, vui lòng nhận xét bằng tài khoản Google.

Mới hơn Cũ hơn