THÔNG TIN FILE PPSSPP WINDOWS


THÔNG TIN TỆP
  • LOẠI FILE: ZIP
  • KÍCH THƯỚC: 20.2 MB
  • ĐÁM MÂY: Files.pw
  • TÊN FILE: ppsspp_win.zip
  • NGÀY UPDATE: 30/9/2019
  • PHIÊN BẢN: ỔN ĐỊNH NHẤT
  • GHI CHÚ: DÙNG CHO MÁY TÍNH