THÔNG TIN FILE GTA SAN VIỆT HÓA FILE PATCH


THÔNG TIN TỆP
  • LOẠI FILE: OBB
  • KÍCH THƯỚC: 596.3 MB
  • ĐÁM MÂY: Files.pw
  • TÊN FILE: patch.8.com.rockstargames.gtasa.obb
  • NGÀY UPDATE: 30/9/2019
  • PHIÊN BẢN: VIETHOA
  • GHI CHÚ: CẦN ĐẶT ĐÚNG TÊN