THÔNG TIN FILE NARUTO STORM 5 MOD PPSSPP


THÔNG TIN TỆP
  • LOẠI FILE: ZIP
  • KÍCH THƯỚC: 583.5 MB
  • ĐÁM MÂY: Files.pw
  • TÊN FILE: L-N-P_STORM_5_MOD.zip
  • NGÀY UPDATE: 29/07/2020
  • PHIÊN BẢN: STORM 5 MOD PSP
  • GHI CHÚ: Cần có PPSSPP để chơi. Dùng Quản Lý File để giải nén, sau khi giải nén ra được thư mục PSP, chép thư mục PSP đó vào bộ nhớ trong.
2 nhận xét:

Mẹo: Để nhận thông báo khi có người trả lời, vui lòng nhận xét bằng tài khoản Google.